ระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน

Local Service

รายชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ให้บริการผ่านระบบ Local Service แล้ว

รายชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ