ระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน

(Local Service)

รายชื่อ อปท. ที่ให้บริการผ่านระบบ Local Service แล้ว

รายชื่อ อปท.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี